ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΗΝΥΜΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΛΕΥΚΑΡΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΗΜΑ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ / ΕΞΩΚΛΗΣΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΓΥΡΟΧΟΙΑ
ΕΡΓΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ /ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 


Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Λευκάρων, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 17 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
   
Ονοματεπώνυμο: Λούης Κουμενίδης (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99623928
E-mail: louiskoumenides@netscape.net
 
Ονοματεπώνυμο: Σάββας Παναγιώτου (Αντιπρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99473377
 
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
 
Ονοματεπώνυμο: Ανθούλης Κωνσταντίνου
Τηλέφωνα: 99641981
 
Ονοματεπώνυμο: Αναστάσιος Πισκόπου
Τηλέφωνα: 99448854
 
Ονοματεπώνυμο: Στέλιος Στυλιανού
Τηλέφωνα: 96005044